ร่วมบุญ ค่าน้ำ ค่าไฟ
ร่วมสมทบบุญ บริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในวัด
ร่วมบุญ บำรุงวัด
ร่วมสมทบบุญ บริจาคค่าบำรุง และดูแลสถานที่ อาคาร ศาลา ศาสนสถานต่างๆ ภายในวัด
ร่วมบุญ โครงการปฏิบัติธรรม
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการปฏิบัติธรรมหรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆตามกำลังศรัทธา
Top