เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบทุนแก่องค์กร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-๑๙
เชิญร่วมบูชา สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ รุ่นฐานหินอ่อนบุษบกสมเด็จพระญาณสังวรฯ
เชิญร่วมบูชา สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ รุ่นฐานหินอ่อนบุษบกสมเด็จพระญาณสังวรฯ เพื่อสมทบเป็นทุนซ่อมแซมทำนุบำรุงศาสนสถานภายในวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
Top