ห้องพักปฏิบัติธรรมหญิง
อาคาร ญส. ๗๒ เป็นอาคารสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหญิง สูง ๒ ชั้น มีจำนวนห้องทั้งหมด ๔๐ ห้อง แบ่งเป็นชั้นละ ๒๐ ห้อง แต่ละห้องพักได้ ๑-๒ ท่าน ทุกห้องมีห้องน้ำในตัว
ห้องพักปฏิบัติธรรมชาย
บ้านพัก อส.๑ และ อส.๒ เป็นบ้านพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมชาย มี ๒ หลัง คือ บ้านพัก อส.๑ และ อส.๒ แต่ละหลังมี ๒ ห้อง พักได้ห้องละ ๑-๒ ท่าน ทุกห้องมีห้องน้ำในตัว
Top