อ่านทั้งหมด
  หลักสูตรปฏิบัติธรรม
  • ปฏิบัติธรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
   การปฏิบัติธรรม ณ วัดญาณสังวรารามฯ ดำเนินตามหลักคำสอนและแนวทางพุทธปฏิบัติของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
  • เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบทุนแก่องค์กร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-๑๙
  • เชิญร่วมบูชา สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ รุ่นฐานหินอ่อนบุษบกสมเด็จพระญาณสังวรฯ
   เชิญร่วมบูชา สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ รุ่นฐานหินอ่อนบุษบกสมเด็จพระญาณสังวรฯ เพื่อสมทบเป็นทุนซ่อมแซมทำนุบำรุงศาสนสถานภายในวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
  อ่านทั้งหมด
  หนังสือธรรมะ
  • หลักพระพุทธศาสนา
  • หนังสือชุดพุทธวิธีเพื่อความสุข
  • ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า
  Top