หนังสือหลักพระพุทธศาสนา เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เตรียมขึ้นสำหรับเทศน์สอนเด็กนักเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา จึงใช้ถ้อยคำพื้นๆ ง่ายๆ โดยเลือกตั้งต้นสอนตั้งแต่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  ซึ่งเป็นสิ่งหลักๆ ในพระพุทธศาสนาที่ควรรับรู้ ควรปฏิบัติ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ต้องการรู้ ต้องการปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้ตามสมควร รวมถึงผู้ที่ไม่เคยรู้พระพุทธศาสนามาเลย ก็จะอ่านเข้าใจได้ไม่ยาก

สนใจต้องการสั่งซื้อหนังสือ สามารถติดต่อ : ศูนย์หนังสือพุทธศาสนา มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย

-    โทรศัพท์ : ๐ - ๒๒๘๑ - ๑๐๘๕

-    อีเมล : mahamakuta@gmail.com 

-    Line ID : mahamakuta 

ราคาเล่มละ ๑๒๐ บาท

Top