อ่านทั้งหมด
  หลักสูตรปฏิบัติธรรม
  • ปฏิบัติธรรม วัดญาณสังวรารามฯ
   การปฏิบัติธรรม ณ วัดญาณสังวรารามฯ ดำเนินตามหลักคำสอนและแนวทางพุทธปฏิบัติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  • เชิญร่วมบูชา สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ รุ่นฐานหินอ่อนบุษบกสมเด็จพระญาณสังวรฯ
   เชิญร่วมบูชา สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ รุ่นฐานหินอ่อนบุษบกสมเด็จพระญาณสังวรฯ เพื่อสมทบเป็นทุนซ่อมแซมทำนุบำรุงศาสนสถานภายในวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
  อ่านทั้งหมด
  หนังสือธรรมะ
  • หลักพระพุทธศาสนา
  • หนังสือชุดพุทธวิธีเพื่อความสุข
  • ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า
  Top